کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ع‍رف‍ت‌، م‍ح‍م‍ده‍ادی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍رآن‌ -- ت‍ح‍ری‍ف‌
ق‍رآن‌ -- ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
م‍ع‍رف‍ت‌، م‍ح‍م‍ده‍ادی‌
م‍ع‍رف‍ت‌، م‍ح‍م‍ده‍ادی‌،۱۳۰۹-
 
ناشر:
س‍م‍ت‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ال‍ت‍م‍ه‍ی‍د
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ قرآن
معرفت ، محمدهادی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۷۲‬,‭‌م۶‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تحریف ناپذیری قرآن
معرفت ، محمدهادی ،۱۳۰۹- ؛  تهران :قم سمت : موسسه فرهنگی التمهید   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۸۹/۲‬,‭‌م۶‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک