کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ع‍ت‍ق‍دی‌، ک‍ی‍ان‍وش‌، ۱۳۶۱-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روزب‍ه‍ان‌ ش‍ی‍رازی‌( خ‍ان‍دان‌)
طاه‍ر ک‍اش‍ان‍ی‌( خ‍ان‍دان‌)
اح‍م‍ری‌ -، ب‍ی‍وک‌ -، ۱۲۹۹ - ۱۳۸۷ --ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
م‍ع‍ت‍ق‍دی‌، ک‍ی‍ان‍وش‌، ۱۳۶۱-
 
ناشر:
پ‍ی‍ک‍ره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گلستان هنر ۱۰ بیوک احمری
معتقدی ، کیانوش ، ۱۳۶۱- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۰۳۸۴۲۶ - ۰۹۱۲۶۷۷۱۴۰۷ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . آزادی ، ابتدای آذربایجان ، پلاک ۱۰۳۴ پیکره   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۹،/‌ف‍لا۳۷،‌م۶‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گلستان هنر ۹ / خاندان طاهر کاشانی
معتقدی ، کیانوش ، ۱۳۶۱- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۰۳۸۴۲۶ - ۰۹۱۲۶۷۷۱۴۰۷ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . آزادی ، ابتدای آذربایجان ، پلاک ۱۰۳۴ پیکره   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۴۶۷۰/۷‬,‭‌ف‍لا۹،‌م۶‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گلستان هنرر ۸ /خاندان روزبهان شیرازی
معتقدی ، کیانوش ، ۱۳۶۱- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۰۳۸۴۲۶ - ۰۹۱۲۶۷۷۱۴۰۷ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . آزادی ، ابتدای آذربایجان ، پلاک ۱۰۳۴ پیکره   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۹‬,‭،/‌ف۲،‌م۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک