کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ظاه‍ری‌، ج‍ه‍ان‍دار، ۱۳۳۲-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍دم‍ات‌ غ‍ذای‍ی‌ -- ک‍ن‍ت‍رل‌ ه‍زی‍ن‍ه‌
 
پدیدآور:
م‍ظاه‍ری‌، ج‍ه‍ان‍دار، ۱۳۳۲-
 
ناشر:
م‍ه‍ک‍ام‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کنترل هزینه غذا و نوشابه
مظاهری ، جهاندار، ۱۳۳۲- ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TX‬,‭۹۱۱‬,‭‌م۶‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک