کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ش‍ه‍دی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، م‍ل‍ک‍ه‌، ۱۳۴۹-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ش‍ه‍دی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، م‍ل‍ک‍ه‌، ۱۳۴۹-
 
ناشر:
وان‍ی‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه زمینه ی < روان شناسی = روانشناسی >هیلگارد
مشهدی فراهانی ، ملکه ، ۱۳۴۹- ؛  تهران وانیا   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۱‬,‭‌ف‍لا۲‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک