کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ش‍اوره‌ ه‍م‍ت‍ای‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ش‍اوره‌ ه‍م‍ت‍ای‍ان‌
اع‍ت‍ی‍اد -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
 
پدیدآور:
م‍ن‍ی‍رپ‍ور، ن‍ادر، ۱۳۵۷-
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ، واح‍د ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
ت‍ن‍دی‍س‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ارتقاء سلامت روان دانشجویان :رویکرد اجتماع نگر و مشاوران همسال
منیرپور، نادر، ۱۳۵۷- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد شهید بهشتی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۹۰‬,‭‌م۹‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ، اجرا و ارزشیابی < طرح های = طرحهای >آموزش همسالان متکی بر شواهد :دستورالعمل پیشگیری از مصرف مواد روانگردان و الکل
تهران تندیس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌م۸ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک