کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍س‍ی‍ح‌، ره‍ا، ۱۳۷۰-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ن‍اطق‌ س‍اح‍ل‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍س‍ی‍ح‌، ره‍ا، ۱۳۷۰-
 
ناشر:
اول‌ و آخ‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طراحی نوارهای ساحلی :ارائه پهنه بندی و ضوابط طراحی و استقرار تاسیسات گردشگری
مسیح ، رها، ۱۳۷۰- ؛  تهران اول و آخر   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۴۵۱‬,‭‌م۵ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک