کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍س‍ائ‍ل‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ آم‍اری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍س‍ائ‍ل‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ آم‍اری‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ -- روش‌ه‍ای‌ آم‍اری‌ -- م‍س‍ای‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌(ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۲-
ک‍اظم‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
 
ناشر:
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<حل المسائل = حل المسائل >کتاب کنترل کیفیت آماری نقندریان
کاظمی ، ابوالفضل ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل کنترل کیفیت آماری بر اساس تالیف داگلاس سی < .مونتگومری = مونتگمری >
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌م۸‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک