کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ --ق‍ان‍ون‌
ف‍ران‍س‍ه‌ --ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ی‍گ‌زاده‌، ص‍ف‍ر
ال‍ی‍وت‌، ک‍ات‍ری‍ن‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ ح‍ق‍وق‍ی‌
م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیوه نامه نگارش قانون
بیگ زاده ، صفر ؛  تهران مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات حقوقی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۰۷/۴‬,‭‌ب۹‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظام حقوقی فرانسه
الیوت ، کاترین ؛  تهران مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KJV‬,‭۸۴۱۵/۸‬,‭‌ف‍لا۸‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک