کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ش‍ر گ‍س‍ت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ات‍وک‍د ( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
پ‍اس‍ک‍ال‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ی‌( ++ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
Basic(Computer program language)
ت‍ری‌ .دی‌ .اس‌ .م‍ک‍س‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ج‍ی‌ .دب‍ل‍ی‍و .ب‍ی‍س‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
ح‍ض‍رت‌، روزب‍ه‌
Aitken,Peter G.
ش‍پ‍ی‍رو، ج‍ان‍ات‍ان‌
ل‍ی‌، ک‍ی‍م‌
ای‍ن‍م‍ان‌، دان‌
 
ناشر:
]رت‍س‍گ‍ رش‍ن‍ ی‌گ‍ن‍ه‍رف‍ زک‍رم‍Microsoft Press]
م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ش‍ر گ‍س‍ت‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جعبه ابزار[ C ++ سی :]++ کتابی درسی و کاربردی برای کلیه برنامه نویسان آشنا به زبانهای c وc++
شپیرو، جاناتان ؛  تهران مرکز فرهنگی نشر گستر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳‌ش۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سریع بورلند پاسکال :کتابی کاملا "درسی و به زبان ساده برای کلیه مبتدیان برنامه نویسی با توربو پاسکال
حضرت ، روزبه ؛  تهران مرکز فرهنگی نشر گستر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌ح۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سریع [ CISAB - W G :جی دبلیو - بیسیک ]
اینمان ، دان ؛  تهران مرکز فرهنگی نشر گستر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۹‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل < ۱۱=DACOTUAاتوکد۱۱>
[تهران ] مرکز فرهنگی نشر گستر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌م۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft Guide to Visual Basic for MS-Dos
Aitken,Peter G. ؛  Washington ]رتسگ رشن ی گنهرف زکرمMicrosoft Press]   ، ۳۷۳۱=1993
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/73‬,‭A378‬,‭1993‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
توانایی های تری دی مکس ۷[ هفت ]ساده ترین روش فراگیری امکانات ... تمرین و شکل
لی ، کیم ؛  تهران مرکز فرهنگی نشر گستر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌ل۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک