کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اک‍ا۱۲۳
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ --داده‌پ‍ردازی‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
دی‍س‍ک‍ه‍ای‌ ف‍ش‍رده‌ -- ای‍ران‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍گ‍ان‍ه‍ا
اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ه‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ -- وض‍ع‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌ -- ای‍ران‌
اآم‌۱۲۳
 
پدیدآور:
ه‍ان‍ت‍ر، اری‍ک‌
م‍رت‍ض‍ائ‍ی‌،ل‍ی‍لا(گ‍ن‍ج‍ی‍ان‌)،۱۳۲۸-
ب‍اب‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
طه‌، پ‍روی‍ز
ف‍ل‍ب‍ر، ه‍ل‍م‍وت‌،۱۹۲۵-
ک‍ر، م‍ارک‌
دل‍ی‍ل‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
 
ناشر:
م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فهرستنویسی کامپیوتری
هانتر، اریک ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۹‬,‭‍ه۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فهرستگان دیسک های نوری در مراکز آموزشی و تحقیقاتی ایران
دلیلی ، حمید ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۴۰‬,‭د۸‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تحصیلات تکمیلی علوم کتابداری و اطلاع رسانی در ایران و چند کشور جهان :بررسی تطبیقی
مرتضائی ،لیلا(گنجیان )،۱۳۲۸- ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۲‬,‭‌م۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی اصطلاح شناسی
فلبر، هلموت ،۱۹۲۵- ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭P‬,‭۳۰۵‬,‭‌ف۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
منابع آماری در ایران ( جزوه )
طه ، پرویز ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ،
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نیازسنجی اطلاعات
بابایی ، محمود ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تبلیغ کارآمد سایت وب
کر، مارک ؛  تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات اعضای < هیات = هیئت >علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی با آخرین اصلاحات و تغییرات
تهران مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۱۵۲‬,‭‌س۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک