کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍رواری‍د، ی‍ون‍س‌، ۱۳۱۳-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ .م‍ج‍ل‍س‌ ش‍واری‌ م‍ل‍ی‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
م‍رواری‍د، ی‍ون‍س‌، ۱۳۱۳-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر اوح‍دی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
از مشروطه تا جمهوری :نگاهی به ادوار مجالس قانونگذاری در دوران مشروطیت
مروارید، یونس ، ۱۳۱۳- ؛  تهران نشر اوحدی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۲۵‬,‭‌م۴‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک