کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ردی‍ث‌(م‍ردی‍ت‌)، ج‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ص‍ن‍ع‍ت‌ - م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍ردی‍ث‌(م‍ردی‍ت‌)، ج‍ک‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت پروژه
مردیث (مردیت )، جک ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶/۸‬,‭‌م۴‌م۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک