کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌--ژاپ‍ن‌--ت‍اث‍ی‍ر ب‍ر م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌--ژاپ‍ن‌--ت‍اث‍ی‍ر ب‍ر م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
 
پدیدآور:
ت‍س‍وچ‍ی‍ا، ک‍ازوئ‍و،۱۹۴۳-
 
ناشر:
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی فعالیت های سوپر =]S5پنج اس ]در سازمان
تسوچیا، کازوئو،۱۹۴۳- ؛  تهران مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭ژ۲‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک