کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ در ک‍س‍ب‌ و ک‍ار -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- ارزش‍ی‍اب‍ی‌
 
پدیدآور:
چ‍م‍پ‍ی‌، ج‍ی‍م‍ز، ۱۹۴۲-
ک‍ال‍ی‍ن‍ز، ج‍ی‍م‍ز چ‍ارل‍ز، ۱۹۵۸ - م‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ف‍را
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طرح ریزی دوباره مدیریت دستور کار رهبری نوین
چمپی ، جیمز، ۱۹۴۲- ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭‌ف‍لا۹‌چ۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کنترل داخلی :چارچوب < یکپارچه = منسجم >
تهران ] سازمان حسابرسی ، کمیته حسابرسی عملیاتی   ، ۱۳۷۷-
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ک۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ساختن برای ماندن
کالینز، جیمز چارلز، ۱۹۵۸ - م ؛  تهران سازمان فرهنگی فرا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۶‬,‭‌ک۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک