کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍درس‍ه‌ه‍ا -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍درس‍ه‌ه‍ا -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍وی‌، وی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ اروم‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تئوری ، تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی
هوی ، وین ؛  ارومیه دانشگاه ارومیه   ، ۱۳۷۰-۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۸۰۵‬,‭‍ه۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک