کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ح‍م‍ود ع‍ل‍ی‍ل‍و ،م‍ج‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رف‍ت‍اردرم‍ان‍ی‌ دی‍ال‍ک‍ت‍ی‍ک‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ای‌ ک‍ودک‍ان‌
اخ‍ت‍لال‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ م‍رزی‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍ود ع‍ل‍ی‍ل‍و، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۴۳-
ش‍ری‍ف‍ی‌، م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌، ۱۳۶۳-
م‍ح‍م‍ود ع‍ل‍ی‍ل‍و ،م‍ج‍ی‍د
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د، ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
ن‍اردی‍س‌
ان‍ت‍س‍ارات‌ ارج‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آزمون بندر گشتالت
محمود علیلو ،مجید ؛  تهران انتسارات ارجمند   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۲‬,‭‌م۳آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اختلال شخصیت مرزی :مباحث نظری و روشهای درمانی
محمود علیلو، مجید، ۱۳۴۳- ؛  تهران کتاب ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۹‬,‭‌م۳‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رفتاردرمانی دیالکتیکی برای اختلال شخصیت مرزی
شریفی ، محمدامین ، ۱۳۶۳- ؛  تهران : تلفن ناشر :51570466 ،آدرس ناشر :انقلاب -خ فخررازی -بن بست دیده بان -پلاک 4 ناردیس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۹‬,‭‌م۳ر۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک