کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ح‍م‍ودی‍ان‌، ام‍ی‍د، ۱۳۴۸-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍ودی‍ان‌، ام‍ی‍د، ۱۳۴۸-
 
ناشر:
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات عمومی :رشته های اقتصاد، مدیریت و حسابداری ...
محمودیان ، امید، ۱۳۴۸- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌م۳ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک