کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ح‍م‍ودی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۴-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ات‍وک‍د( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍ودی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۴-
م‍ح‍م‍ودی‌، ع‍ل‍ی‌،۱۳۵۴-
 
ناشر:
: خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز، : ال‍ی‍اس‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز ...
ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌: زان‍ی‍س‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی = ]8002 xaM sd3 ksedotuA اتودسک تری دی اس مکس ۲۰۰۸]
محمودی ، علی ،۱۳۵۴- ؛  تهران ناقوس اندیشه : زانیس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌م۳‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع < = 0102 DACotuAاتوکد۲۰۱۰>
محمودی ، علی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز ...   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌م۳ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع 0102 DACotuA
محمودی ، علی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۹۳۶۶۷,نمابر ناشر ; ۶۶۴۰۶۸۳۴,آدرس ناشر :خیابان انقلاب - خیابان ۱۲ فروردین - کوچه نوروز- پلاک ۲۷ طبقه اول : خدمات نشر کیان رایانه سبز، : الیاس   ، ،۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌م۳۳ر۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک