کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ح‍م‍دی‌ م‍زی‍ن‍ان‍ی‌، آت‍وس‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ره‍ن‍گ‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍دی‌ م‍زی‍ن‍ان‍ی‌، آت‍وس‍ا
 
ناشر:
وان‍ی‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
گامی به سوی توسعه
محمدی مزینانی ، آتوسا ؛  تهران وانیا   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۵‬,‭‌م۳‌گ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک