کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ح‍ت‍ش‍م‌ دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌، طه‍م‍اس‍ب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اق‍ت‍ص‍اد
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍ت‍ش‍م‌ دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌، طه‍م‍اس‍ب‌، ۱۳۲۸-
م‍ح‍ت‍ش‍م‌ دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌، طه‍م‍اس‍ب‌،۱۳۲۸-
م‍ح‍ت‍ش‍م‌ دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌، طه‍م‍اس‍ب‌
 
ناشر:
پ‍ش‍وت‍ن‌
خ‍ج‍س‍ت‍ه‌
ن‍ش‍ر پ‍ش‍وت‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی علم اقتصاد :اقتصاد خرد، اقتصاد کلان
محتشم دولتشاهی ، طهماسب ؛  [تهران ] خجسته   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲‌م۳۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد خرد
محتشم دولتشاهی ، طهماسب ،۱۳۲۸- ؛  تهران پشوتن   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مسائل اقتصاد خرد
محتشم دولتشاهی ، طهماسب ،۱۳۲۸- ؛  تهران نشر پشوتن   ، ۱۳۷۹-
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲‌م۳۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب درسی در اقتصاد خرد ۱ و ۲
محتشم دولتشاهی ، طهماسب ، ۱۳۲۸- ؛  تهران پشوتن   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲‌م۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک