کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ح‍ب‍ی‌ م‍ق‍دم‌، ب‍ه‍روز، ۱۳۴۶-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ا --م‍رم‍ت‌ و ب‍ازس‍ازی‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍ب‍ی‌ م‍ق‍دم‌، ب‍ه‍روز، ۱۳۴۶-
 
ناشر:
ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با< روش های = روشهای >بهسازی < لرزه ای = لرزه ای < >ساختمان های = ساختمانهای >موجود
محبی مقدم ، بهروز، ۱۳۴۶- ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۶‬,‭‌م۳‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک