کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ج‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍ود
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍رائ‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
م‍ج‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جرایم علیه امنیت ؛ مطالعه تطبیقی جرائم جاسوسی ، تبانی ، محاربه و تروریسم در...
مجیدی ، محمود ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌م۳‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک