کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ج‍رد ت‍اک‍س‍ت‍ان‍ی‌، اردش‍ی‍ر، ۱۳۲۸-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ذه‍ی‍ب‌ -- ای‍ران‌
ت‍ذه‍ی‍ب‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
م‍ج‍رد ت‍اک‍س‍ت‍ان‍ی‌، اردش‍ی‍ر، ۱۳۲۸-
م‍ج‍رد ت‍اک‍س‍ت‍ان‍ی‌، اردش‍ی‍ر،۱۳۲۸-
 
ناشر:
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شیوه تذهیب
مجرد تاکستانی ، اردشیر،۱۳۲۸- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۳۲۴۱‬,‭‌م۳‌ش۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیوه تذهیب
مجرد تاکستانی ، اردشیر، ۱۳۲۸- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۳۲۴۱‬,‭‌م۳‌ش۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک