کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ ب‍رق‍ی‌ -ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ ب‍رق‍ی‌ -ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
 
پدیدآور:
س‍ل‍م‍ون‌، گ‍وردون‌
 
ناشر:
م‍رک‍زن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<ماشینهای = ماشین های >الکتریکی
سلمون ، گوردون ؛  تهران مرکزنشردانشگاهی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌س۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک