کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : م‍ادل‍ون‍گ‌، وی‍ل‍ف‍رد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ --ای‍ران‌ --ت‍اری‍خ‌
ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌-ت‍اری‍خ‌ -از آغ‍از ت‍ا۴۱ ق‌.
 
پدیدآور:
م‍ادل‍ون‍گ‌، وی‍ل‍ف‍رد
 
ناشر:
اس‍اطی‍ر
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌ ،ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جانشینی حضرت محمد علیه و آله صلی الله پژوهشی پیرامون خلافت نخستین
مادلونگ ، ویلفرد ؛  مشهد آستان قدس رضوی ،بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۸/۱‬,‭‌م۲‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<فرقه های = فرقه های >اسلامی
مادلونگ ، ویلفرد ؛  تهران اساطیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۶‬,‭‌م۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک