کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ل‍ی‍وی‍ت‌، چ‍ارل‍ز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍اردی‌، ت‍ام‍س‌، ۱۸۴۰- ۱۹۲۸ samohT ,ydraH. ب‍ازگ‍ش‍ت‌ ب‍وم‍ی‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ل‍ی‍وی‍ت‌، چ‍ارل‍ز
 
ناشر:
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ ادب‍ی‍ات‌ داس‍ت‍ان‍ی‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ه‍ن‍ری‌ ض‍ری‍ح‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی دیگر بر بازگشت بومی تامس هاردی
لیویت ، چارلز ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، معاونت امور فرهنگی ، دفتر مطالعات ادبیات داستانی : موسسه فرهنگی و هنری ضریح   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌ه۲۱۵‌ب۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک