کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ل‍ی‍ن‍دب‍ک‌، ج‍ان‌ راب‍رت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
 
پدیدآور:
ل‍ی‍ن‍دب‍ک‌، ج‍ان‌ راب‍رت‌
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی تولید
لیندبک ، جان رابرت ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌ل۹‌ت۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک