کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ل‍وی‌، م‍ای‍ک‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ درم‍ان‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ل‍وی‌، م‍ای‍ک‍ل‌
 
ناشر:
آذرم‍ه‍ر: ارج‍م‍ن‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نکات اساسی روان درمانی
لوی ، مایکل ؛  تهران آذرمهر: ارجمند   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ل۹‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک