کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ل‍وئ‍ی‍س‌ ول‍ک‍ان‍وک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ج‍م‌ و م‍ج‍س‍م‍ه‌
طراح‍ی‌
 
پدیدآور:
ل‍وئ‍ی‍س‌ ول‍ک‍ان‍وک‌
ول‍ک‍ان‍وک‌، ل‍وئ‍ی‍س‌
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هنر حجم سازی ( هندسی )
ولکانوک ، لوئیس ؛  تهران فرهنگان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۴۰‬,‭و۸‍ه۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هنر حجم سازی ( هندسی )
لوئیس ولکانوک ؛  فرهنگان   ،
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۴۰‬,‭و ۸ ‌ه۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک