کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : لام‍زدی‍ن‌، ادوارد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍دی‍ش‍ه‌ و ت‍ف‍ک‍ر خ‍لاق‌
 
پدیدآور:
لام‍زدی‍ن‌، ادوارد
 
ناشر:
ارک‍ان‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حل خلاق مسئله ( مهارت های فکری برای جهان در حال تحول )
لامزدین ، ادوارد ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭‌ل۲‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک