کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ق‍ه‍رم‍ان‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍اک‌ ف‍روری‍زش‍ی‌، ب‍ه‍س‍ازی‌، ت‍زری‍ق‌، اخ‍ت‍لاط، س‍ی‍م‍ان‌، ن‍ان‍ورس‌
 
پدیدآور:
ق‍ه‍رم‍ان‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
 
ناشر:
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر< نانو مواد= نانومواد >بر تغییرشکل پذیری و خصوصیات فیزیکی خاک فرو ریزشی
قهرمانی ، فاطمه ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۹۶، ۲۹۳،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک