کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ق‍ل‍ی‍چ‌خ‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۴۷-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ش‍م‍ی‍ری‌ -، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ -، - ۱۰۲۰ ق‌
ه‍ن‍ر --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
دی‍ل‍م‍ی‌ -، ع‍ب‍دال‍رش‍ی‍د -، - ۱۰۸۱ ق‌
ش‍ی‍رازی‌ -، اس‍دال‍ل‍ه‌ -، ق‍رن‌ ۱۳ ق‌
 
پدیدآور:
ق‍ل‍ی‍چ‌خ‍ان‍ی‌،ح‍م‍ی‍درض‍ا،۱۳۴۷-
ق‍ل‍ی‍چ‌خ‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۴۷-
ق‍ل‍ی‍چ‌خ‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۴۷ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
 
ناشر:
پ‍ی‍ک‍ره‌
روزن‍ه‌
آی‍ن‍دگ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
رسالاتی در خوشنویسی و هنرهای وابسته
قلیچ خانی ، حمیدرضا، ۱۳۴۷ - ، گردآورنده ؛  [تهران ] روزنه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۳‬,‭‌ق۷ر۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پاسخ تشریحی و طبقه بندی شده آزمون کارشناسی ارشد هنر(پژوهش هنر-صنایع دستی -هنرهای سنتی )از سال ۱۳۷۳ تا۱۳۸۲
قلیچ خانی ،حمیدرضا،۱۳۴۷- ؛  تهران آیندگان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۴۴۰‬,‭‌ق۸‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گلستان هنر ۶ / عبدالرشید دیلمی
قلیچ خانی ، حمیدرضا، ۱۳۴۷- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۰۳۸۴۲۶ - ۰۹۱۲۶۷۷۱۴۰۷ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . آزادی ، ابتدای آذربایجان ، پلاک ۱۰۳۴ پیکره   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۹،/‌ف۲۵د۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گلستان هنر ۵ / محمدحسین کشمیری
قلیچ خانی ، حمیدرضا، ۱۳۴۷- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۰۳۸۴۲۶ - ۰۹۱۲۶۷۷۱۴۰۷ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . آزادی ، ابتدای آذربایجان ، پلاک ۱۰۳۴ پیکره   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۹،/‌ف۲۵‌ک۵۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گلستان هنر ۴ / اسدالله شیرازی ( زنده در۱۲۶۸ ه .ق )
قلیچ خانی ، حمیدرضا، ۱۳۴۷- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۰۳۸۴۲۶ - ۰۹۱۲۶۷۷۱۴۰۷ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . آزادی ، ابتدای آذربایجان ، پلاک ۱۰۳۴ پیکره   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۹،/‌ف۲۵‌ش۸۶‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک