کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ق‍ل‍ع‍ه‌ ب‍ی‍گ‍ی‌، آی‍دا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ م‍وج‍ودی‌
 
پدیدآور:
ق‍ل‍ع‍ه‌ ب‍ی‍گ‍ی‌، آی‍دا
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین سیاست بهینه موجودی زنجیره تامین دوسطحی با معامله اعتباری و تقاضای احتمالی
قلعه بیگی ، آیدا ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۲،IT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک