کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍رب‍ان‍ی‍ان‌ ج‍ن‍ای‍ت‌ --ای‍ران‌ --وض‍ع‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍رب‍ان‍ی‍ان‌ ج‍ن‍ای‍ت‌ --ای‍ران‌ --وض‍ع‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌
 
پدیدآور:
رای‍ج‍ی‍ان‌اص‍ل‍ی‌، م‍ه‍رداد
 
ناشر:
خ‍ط س‍وم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بزه دیده در فرایند کیفری
رایجیان اصلی ، مهرداد ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۵۳۸‬,‭ر۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک