کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ق‍رب‍ان‍ی‌ طال‍م‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
ق‍رب‍ان‍ی‌ طال‍م‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر< ارتقاء= ارتقای >شغلی ( مطالعه ای در زنان شاغل در بانک سپه )
قربانی طالمی ، سمیه ؛  تهران ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۲۵،RT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک