کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍رآن‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍رآن‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
ق‍رآن‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍ض‍ی‍م‍ه‌، ص‍ال‍ح‌
ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌، اک‍ب‍ر
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ ن‍ش‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگنامه قرآنی :فرهنگ برابرهای فارسی قرآن بر اساس ۱۴۲ نسخه خطی کهن محفوظ در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
مشهد آستان قدس رضوی ، بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۶۸‬,‭‌ف۴۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
معناشناسی واژگان قرآن ( فرهنگ اصطلاحات قرآنی )
عضیمه ، صالح ؛  مشهد شرکت به نشر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۶۶/۹‬,‭‌ع۶‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ قرآن : کلید راهیابی به موضوعات و مفاهیم قرآن کریم
هاشمی رفسنجانی ، اکبر ؛  قم موسسه بوستان کتاب   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۶۶/۹‬,‭‍ه۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک