کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ق‍دی‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۴۲-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍م‍دن‌ ای‍ران‍ی‌
ت‍خ‍ت‌ ج‍م‍ش‍ی‍د
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ق‍دی‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌،۱۳۴۲-
ق‍دی‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۴۲-
 
ناشر:
ج‍اودان‌ خ‍رد
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ک‍ت‍وب‌
چ‍ک‍ی‍ده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فشرده تاریخ ایران از آغاز تا پایان قاجاریه
قدیانی ، عباس ، ۱۳۴۲- ؛  تهران جاودان خرد   ، ۱۳۷۶-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶‬,‭‌ق۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر تاثیر فرهنگ و تمدن ایران در جهان
قدیانی ، عباس ، ۱۳۴۲- ؛  مشهد جاودان خرد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۵‬,‭‌ت۲‌ق۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<تخت جمشید= تخت جمشید>، " دل انگیزترین ویرانه دنیا"
قدیانی ، عباس ، ۱۳۴۲- ؛  تهران چکیده   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۵۵‬,‭‌ق۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاثیر فرهنگ و تمدن ایران در جهان
قدیانی ، عباس ،۱۳۴۲- ؛  تهران فرهنگ مکتوب   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۵‬,‭‌ت۲‌ق۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک