کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ --ف‍ران‍س‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ --ف‍ران‍س‍ه‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ف‍ران‍س‍ه‌
ج‍رائ‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -- ای‍ران‌
ف‍ران‍س‍ه‌ --ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ول‍ک‌، ب‍رن‍ار
م‍ج‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍ود
پ‍رادل‌، ژان‌
ال‍ی‍وت‌، ک‍ات‍ری‍ن‌
 
ناشر:
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
م‍ی‍زان‌
م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کیفرشناسی
بولک ، برنار ؛  تهران مجتمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KJV‬,‭۸۰۵۴‬,‭‌ب۸‌ک۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظام حقوقی فرانسه
الیوت ، کاترین ؛  تهران مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KJV‬,‭۸۴۱۵/۸‬,‭‌ف‍لا۸‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری تطبیقی
پرادل ، ژان ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۰۳۲‬,‭‌پ۴‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جرایم علیه امنیت ؛ مطالعه تطبیقی جرائم جاسوسی ، تبانی ، محاربه و تروریسم در...
مجیدی ، محمود ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌م۳‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کیفرشناسی
بولک ، برنار ؛  تهران مجتمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KJV‬,‭۸۰۵۴‬,‭‌ب۸‌ک۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک