کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ق‍ال‍ی‌ و ق‍ال‍ی‌ب‍اف‍ی‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
ق‍ال‍ی‌ و ق‍ال‍ی‌ب‍اف‍ی‌ -- ای‍ران‌
رن‍گ‌ و رن‍گ‍رزی‌ -- ال‍ی‍اف‌ ن‍س‍اج‍ی‌
ف‍رش‌--ق‍ال‍ی‍ب‍اف‍ی‌ --م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا
ق‍ال‍ی‌ و ق‍ال‍ی‍ب‍اف‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ق‍ال‍ی‌ و ق‍ال‍ی‍ب‍اف‍ی‌ --ای‍ران‌ --ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ --ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ژول‍ه‌، ت‍ورج‌، ۱۳۴۷-
ص‍ور اس‍راف‍ی‍ل‌، ش‍ی‍ری‍ن‌، ۱۳۲۰-
ی‍اوری‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۵-
م‍وس‍وی‌ل‍ر، اش‍رف‌ال‍س‍ادات‌، ۱۳۴۰-
 
ناشر:
س‍ای‍ه‌ب‍ان‌ ه‍ن‍ر
ی‍س‍اول‍ی‌
س‍خ‍ن‌گ‍س‍ت‍ر
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍رای‌ م‍ی‍ردش‍ت‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
م‍رک‍ب‌ س‍پ‍ی‍د، دان‍ش‍گ‍اه‌ ال‍زه‍را (س‌)
م‍رک‍ز ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ادرات‌ ای‍ران‌؛ س‍روش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقاله ها، سخنرانیها و برنامه های نخستین همایش سراسری فرش در آموزش عالی ۱۸ و ۱۹ مهرماه ۱۳۷۹-دانشگاه کاشان
همایش سراسری فرش در آموزش عالی (نخستین :۱۳۷۹ : کاشان ) ؛  مشهد سخن گستر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۸۰۹‬,‭‌ف۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دومین نمایشگاه بزرگ فرش ایران ، ۱-۷ شهریور۱۳۷۲
نمایشگاه بزرگ فرش ایران ( دومین :۱۳۷۲ : تهران ) ؛  تهران مرکز توسعه صادرات ایران ؛ سروش   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۸۰۹‬,‭‌ف۴د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات هم اندیشی هنر فرش :کاشان - ۸ و ۹ آذر۱۳۸۴
تهران فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۸۰۹‬,‭‌ف‍لا۹،‍ه۷۳‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرش ایران در دوره صفویه
یاوری ، حسین ، ۱۳۲۵- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۶۵۱۵۲۳،آدرس ناشر :خیابان ۴۵ متری زرند بعد از توکلی مجتمع تجاری ولیعصر ( عج ) پلاک ۲۰ سایه بان هنر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۸۰۹،/‌ف‍لا۹،‌ی۱۸‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بررسی فرش های دوره صفویه و قاجاریه در موزه آستان قدس رضوی
یاوری ، حسین ، ۱۳۲۵- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۶۵۱۵۲۳،آدرس ناشر :خیابان ۴۵ متری زرند بعد از توکلی مجتمع تجاری ولیعصر ( عج ) پلاک ۲۰ سایه بان هنر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۸۰۹‬,‭‌ف‍لا۹،‌ی۱۶‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شناخت فرش برخی مبانی نظری و زیرساخت های فکری
ژوله ، تورج ، ۱۳۴۷- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۹۲۱۴۳- ۶۶۴۰۹۴۷۹ ،آدرس ناشر :میدان انقلاب - روبروی سینما بهمن - خیابان شهید منیری جاوید - ساختمان - 352 طبقه -3 واحد 203 یساولی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۸۰۹،/‌ف‍لا۹،ژ۹۳‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرش دستباف هویت ناشناخته
صور اسرافیل ، شیرین ، ۱۳۲۰- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۹۷۳۴۳۶،آدرس ناشر :تهران - خ کارگر جنوبی - نبش خ وحید نظری - مجتمع تجاری نادر - ط اول فرهنگسرای میردشتی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۸۰۹‬,‭‌ف‍لا۹،‌ص۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ساختار درون متنی طرح و نقش فرش دستباف ایران
موسوی لر، اشرف السادات ، ۱۳۴۰- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۲۲۰۵۵۱۹۳،آدرس ناشر :خ . نلسون ماندلا، بن بست شاهرخ ، ساختمان شاهرخ ، واحد۲۰۱ مرکب سپید، دانشگاه الزهرا (س )   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۲۸۰۹‬,‭‌ف‍لا۹‌م۸‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شناسایی الیاف و جایگاه رنگ در قالی ایران
یاوری ، حسین ، ۱۳۲۵- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۶۵۱۵۲۳،آدرس ناشر :خیابان ۴۵ متری زرند بعد از توکلی مجتمع تجاری ولیعصر ( عج ) پلاک ۲۰ سایه بان هنر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۸۹۷‬,‭‌ی۲‌ش۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک