کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍ی‍ل‍ی‍زولا، ژی‍ن‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍رب‍ان‍ی‍ان‌ ج‍ن‍ای‍ت‌
 
پدیدآور:
ف‍ی‍ل‍ی‍زولا، ژی‍ن‍ا
 
ناشر:
م‍ج‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بزه دیده و بزه دیده شناسی
فیلیزولا، ژینا ؛  تهران مجد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۰۲۶‬,‭‌ف۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک