کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍ی‍ش‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌ ب‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌
 
پدیدآور:
وی‍ل‍ی‍ام‌ ب‍ی‍ن‌ . ف‍ی‍ش‍ر
ف‍ی‍ش‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌ ب‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ج‍ام‍ی‌
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سرزمین ایران
فیشر، ویلیام بین ؛  تهران جامی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۰۹‬,‭‌ف۹‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مردم ایران
فیشر، ویلیام بین ؛  تهران جامی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۰۹‬,‭‌ف۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ایران - کمبریج - سرزمین ایران
ویلیام بین . فیشر ؛  امیر کبیر   ،
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۰۹‬,‭‌ف۹ ‌ت۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک