کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍ی‍در، ش‍رل‍ی‌ اس‍ل‍ون‌، ۱۹۳۱-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ادران‌ ش‍اغ‍ل‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
 
پدیدآور:
ف‍ی‍در، ش‍رل‍ی‌ اس‍ل‍ون‌، ۱۹۳۱-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بار سنگین زنان شاغل :راهنمای زنان شاغل برای دستیابی به یک زندگی به دور از فشار رومی
فیدر، شرلی اسلون ، ۱۹۳۱- ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۵۹/۴۸‬,‭‌ف۹‌ب۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک