کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍ی‍ب‍ر، ادل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رف‍ت‍ار وال‍دی‍ن‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
ک‍ودک‍ان‌ -روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
<ف‍ی‍ب‍ر=ف‍اب‍ر>، ادل‌،
ف‍ی‍ب‍ر، ادل‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
دای‍ره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کودک ، خانواده ، انسان ؛ روش تربیت کودک بر اساس نظرات دکتر هایم جینات
فیبر، ادل ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۶۹‬,‭‌ف۹‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
به بچه ها گفتن ،از بچه ها شنیدن
<فیبر=فابر>، ادل ، ؛  تهران دایره   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۵۵/۸‬,‭‌ف۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک