کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍ی‌ن‍ی‍ن‍گ‍ر، آن‍دری‍اس‌، ۱۹۰۶-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ک‍اس‍ی‌ --روش‍ن‍ای‍ی‌
ع‍ک‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍ی‌ن‍ی‍ن‍گ‍ر، آن‍دری‍اس‌، ۱۹۰۶-
ف‍ی‍ن‍ی‍ن‍گ‍ر، آن‍دری‍اس‌،۱۹۰۶-
 
ناشر:
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌ ک‍س‍رائ‍ی‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک عکاسی
فی نینگر، آندریاس ، ۱۹۰۶- ؛  تهران نصرالله کسرائیان   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۱۴۵‬,‭‌ف۹‌ت۸‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نور و نورپردازی در عکاسی
فینینگر، آندریاس ،۱۹۰۶- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۵۹۰‬,‭‌ف۹‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک