کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ف‍ورت‍رن‌ ۷۷( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ورت‍رن‌ ۷۷( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
ج‍ب‍ه‌دار م‍ارالان‍ی‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۲۰-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ص‍ف‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی فرترن ۷۷[ هفتاد و هفت ]
جبه دار مارالانی ، پرویز، ۱۳۲۰- ؛  [تهران ] نشر صفار   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ف۹۳‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک