کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍ن‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ان‍ه‌س‍ازی‌ -- ای‍ران‌ -- طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ف‍ض‍ی‍ل‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ --ه‍زی‍ن‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
س‍وداگ‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌
خ‍داوردی‌ ج‍ع‍ف‍ری‌، ن‍اص‍ر
س‍وداگ‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
ف‍ن‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
متره و برآورد ساختمان
سوداگر، حسین ؛  [بی جا] انتشارات فنی حسینیان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ش۴۵۵‌س۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جزئیات اجرای ساختمان
سوداگر، حسین ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران فنی حسینیان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۰۳۱‬,‭‌س۹‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پلانهایی برای خانه های مسکونی
خداوردی جعفری ، ناصر ؛  [تهران ] فنی حسینیان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۷۴۲۱‬,‭‌خ۴‌پ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک