کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍ل‍ور، وی‍ل‍م‌ ام‌.، ۱۹۴۲ - م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ه‍داش‍ت‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ق‍رن‌۱۳ ق‌
ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ۱۱۹۳- ۱۳۴۴ ق‌
ن‍ق‍اش‍ی‌ دی‍واری‌ ای‍ران‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۳ ق‌
 
پدیدآور:
ف‍ل‍ور، وی‍ل‍م‌ ام‌.، ۱۹۴۲ - م‌
 
ناشر:
پ‍ی‍ک‍ره‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌درم‍ان‍ی‌ ب‍وش‍ه‍ر .... ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
صنایع کهن در دوره ی قاجار ( ۱۹۲۵-۱۸۰۰)
فلور، ویلم ام .، ۱۹۴۲ - م ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۰۳۸۴۲۶ - ۰۹۱۲۶۷۷۱۴۰۷ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . آزادی ، ابتدای آذربایجان ، پلاک ۱۰۳۴ پیکره   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TT‬,‭۱۰۷‬,‭‌ف۸‌ص۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نقاشی دیواری در دوره ی قاجار :نقاشی های دیواری و گونه های دیگر دیوارنگاری در ایران قاجار
فلور، ویلم ام .، ۱۹۴۲ - م ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۰۳۸۴۲۶ - ۰۹۱۲۶۷۷۱۴۰۷ ،آدرس ناشر :تهران ، خ . آزادی ، ابتدای آذربایجان ، پلاک ۱۰۳۴ پیکره   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۲۸۲‬,‭‌ف۸‌ن۷‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سلامت مردم در ایران قاجار
فلور، ویلم ام .، ۱۹۴۲ - م ؛  بوشهر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر .... تهران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۵۳۳‬,‭‌ف۸‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک