کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍ل‍دم‍ن‌، ادم‍ون‍د ب‍رک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍ر -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍ل‍دم‍ن‌، ادم‍ون‍د ب‍رک‌
 
ناشر:
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تنوع تجارب تجسمی
فلدمن ، ادموند برک ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۱‬,‭‌ف۸‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک