کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ت‍ی‍ن‌، ک‍ت‍اب‌ پ‍دی‍ده‌، پ‍ی‍ش‍گ‍ام‍ان‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‌ م‍س‍ل‍ح‌
 
پدیدآور:
دس‍ت‍گ‍اه‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۴۱-
 
ناشر:
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ت‍ی‍ن‌، ک‍ت‍اب‌ پ‍دی‍ده‌، پ‍ی‍ش‍گ‍ام‍ان‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<جزئیات = جزییات < >ساختمان های = ساختمان های < >بتنی = بتونی >برای استفاده کلیه دانشجویان ...
دستگاه ، عباس ، ۱۳۴۱- ؛  تهران فرهنگ متین ، کتاب پدیده ، پیشگامان اندیشه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۱‬,‭د۵‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک