کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ف‍رم‍ه‍ی‍ن‍ی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، ح‍ام‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ه‍ی‍ه‌ م‍ن‍ح‍ن‍ی‍ه‍ای‌ ش‍ک‍س‍ت‌ ب‍رای‌ ت‍ران‍س‌ ه‍ای‌ ج‍ری‍ان‌ ول‍ت‍اژ خ‍ازن‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍رم‍ه‍ی‍ن‍ی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، ح‍ام‍د
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
تهیه < منحنی های = منحنیهای >شکست برای ترانسهای جریان ولتاژ خازنی
فرمهینی فراهانی ، حامد ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۳،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک